Jawabanmu

2014-09-06T10:53:20+07:00
Sila 1 : senantiasa taat beribadah kepada Tuhan YME
sila 2: bersikap saling membantu antar sesama
sila 3: menjaga persatuan dengan cara toleransi antar SARA
sila 4: memutuskan sesuatu dengan cara bermusyawarah
sila 5: bersikap adil antar sesama, tidak pandang bulu
2014-09-06T10:56:15+07:00
Ketuhanan Yang Maha Esa: Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.Persatuan Indonesia: Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menghormati hak orang lain.