Jawabanmu

2014-09-05T22:22:05+07:00
 berfikir kronologis diakronis: Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat, selain itu dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya
1 2 1
Jawaban paling cerdas!
2014-09-05T22:26:38+07:00
seperti Mendeskripsikan Konsep Ruang dan Waktu
 
Konsep Ruang · Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu.
· Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa
- peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu.
· Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut.
· Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitikberatkan pada aspek tempat, dimana peristiwa itu terjadi.  
Konsep Waktu
· Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati
· Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan
· Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang
· Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subyek atau pelaku sejarah. · Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. · Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat dimana manusia hidup ( beraktivitas )

*maaf kalo terlalu terperinci jawabannya
berfikir kronologis adalah berfikir berdasarkan urutan waktu kejadian.
secara singkatnya ya seperti itu ;)