Jawabanmu

2014-09-05T20:02:06+07:00
C. R = \frac{Vo ^{2} sin \alpha }{g} = \frac{4 ^{2} sin 60^{0} }{10} = \frac{1600 \frac{1}{2} \sqrt{3} }{10} = \frac{800 \sqrt{3} }{10} = 80 \sqrt{3}
B. TH= \frac{Vo sin \alpha }{g} = \frac{40 sin 60^{0} }{10} = \frac{40 \frac{1}{2} \sqrt{3} }{10} = \frac{20 \sqrt{3} }{10} = 2 \sqrt{3}itu satuannya apa yah?
c. meter (m)
b. sekon (s)