Jawabanmu

2014-02-25T21:26:11+07:00
Diketahui : Massa jenis (rho/p) = 8,8g/cmpangkattiga
                 Massa (m)             = 221g
Ditanya : volume = ?
Dijawab
p = m/v
v = m/p
v = 221/8,8
v = 25,1 cm3
Jadi, volume benda tsb adalah 25,1 cm3
1 2 1