Dua partikel bermuatan 2q dan 6q terpisah sejauh r satu sama lain dan saling berinteraksi dengan gaya coulomb sebesar F. jika jaraknya dijadikan setengahnya dan muatan yang besar dijadikan setengahnya ,maka besar gaya interaksinya sekarang adalah....

1

Jawabanmu

2014-09-05T18:36:10+07:00
F= k.2q.6q/r²
F2 = k 2q.3q/(0,5r)²

F : F2 = k.2q.6q/r²: k.2q.3q/0,25r²
F:F2= 1,5 :3
F2 = 2 F
gaya skrag dua kalai semula
1 3 1