Jawabanmu

2014-09-05T19:07:28+07:00
Diketahui :
 \alpha : 1
Kb : 0,52°C
massa H₂So₄ : 24,5 gram
massa air : 250 gram
Mr H₂So₄ : 98
ΔTb : ??

ΔTb = m.kb.i
ΔTb = 24,5/98 x 1000/250 x 0,52 x (1+(3-1)1)
ΔTb = 0,25 x 4 x 0,52 x 3
ΔTb = 1,56 °C + 100°C = 101,56°C