Jawabanmu

2014-09-05T18:22:36+07:00
Tembung camboran tegese loro utawa sing dirangkep dadi siji. Tuladha: meja tulis, buku gambar, balung kuwuk, sayuk rukun, narapati. Warna-warnane tembung camboran.
3 4 3
Manut wujude

A. Camboran tugel, yaiku tembung camboran kang dumadi saka tembung lorosing dirangkep dadi siji kanthi ngurangi jumlah wandane
B. Camboran wutuh, yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging ora nganggo ngurangi jumlah wandane.
Cmboran tunggal, yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji, nanging tembung siji lan sijine wis ora kena dipisah-pisah maneh lan wis nduweni teges anyar.
Camboran wudar, yaiku tembung camboran sing tembung siji lan sijine isih nduwe teges dhewe-dhewe.