Jawabanmu

2014-09-05T17:58:32+07:00
Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan kitab suci yang terakhir kitab ini berlaku hingga akhir zaman. Isi kandungan Al-Qur'an. Tauhid akidah,ibadah, janji dan ancaman ALLAH SWT.C ara atau jalan untuk mencapai kebehagian dunia akhirat,cerita/ sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SWT,akhlak dn budi perkerti,muamalah,dn ilmu pengetahuan.
Kitab taurad adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi MUSA AS sebagai pedoman hidup kaum Bani Israil. Taurat terdiri dari 4 perintah dn 6 larangan
1. kewajiban meyakni keesaan Allah
2. perintah menyebut nama allah dengan hormat
3. supaya mensuckan hari sabtu(sabat)
4.menghormati ke2 ortu
5. larangan menyembah berhala
6. ----------- membunuh sesama manusia tanpa alasan yg benar
7------------- berbuat zina
8.------------ mencuri
9............ menjadi saksi palsu
10.......... mengambil hak orang lainn
Zabur di turunkan Allah SWT kepa nabi daut as untuk dijadikan pedoman bagi kaumnya. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 jenis nyanyian
1. nyanyian kebangkitan emuji Tuhan
2.-------------- perorangan sebagai ucpn syukur to Tuhan
3 ratapan jamaah
4---------- dan doa individu
5 nyanyian untuk raja.
Injil diturunkan ALLAH SWT kapada isa as sesuai firman allah dalam surah almaidah 46. kitab inijl intinya berisi ajakn kpd umt nabi isa as untuk hidup zuhud yaitu menjauhi kerasukan dn ketamakan duniawi. orang yahudi bersifat mateialistis. kitab ini di turunkan sebagai petunjuk dan tuntutan bagi bani israil.