Jawabanmu

2014-09-05T15:12:24+07:00
 \frac{4}{x+3} -  \frac{5}{x-1} = n di ubah jadi  \frac{x+3}{4} -  \frac{x-1}{5} =  \frac{1}{n} ----->samakan penyebutnya--->  \frac{5x+15}{20} -  \frac{4x-4}{20} =  \frac{1}{n} jadi  \frac{5x+15-4x-4}{20} = \frac{1}{n}   
jadi gini -->  \frac{x-11}{20} =  \frac{1}{n} terakhir -->>>  \frac{20}{x-11} =  n