Jawabanmu

2016-12-17T10:06:51+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulilahi rabbil ‘alamin. Ashalatu wassalamu ‘ala asyrafil ambiya i, wal mursalin, wa ‘ala ‘alihi wa ashabihi ajma’in, ‘amma ba’du.

Ingkang kula bektosi bapak kepala sekolah.
Ingkang kula bektosi bapak / ibu guru kaliyan staf sedaya.
Mawi sedaya siswa siswa ingkang kula tresnakaken uga banggakan.

Manggaa kita sedaya panjatkan puji uga syukur teng hadirat Allah SWT ingkang sampun nyukakaken kesempatan dhumateng kita sedaya, dadosipun ing enjang dinten ingkang cerah niki kita sedaya taksih saged nglampahi upacara bendera. Sholawat uga salam senantiasa kita sedaya curahkan dhumateng junjungan kita sedaya nabi ageng Muhammad SAW.

Ing kesempatan kaping niki, kula badhe sampekaken beberapa hal. Kaping setunggal nyikapi pamontenan upacara bendera kala niki. Panjejibahan upacara sampun sae ing nglampahaken jejibahanipun uga gampil - gampilan konjuk panjejibahan upacara senin ngajeng sanguh montenan jejibahanipun dumados langkung sae malih.

Hal kaping kalih ingkang ibu kantosaken berkenaan prilaku sopan santun utawa unggah ungguh, saka unggah ungguh basa nyampek prilaku tata krama marang sing dikormati.

Kita sedaya dados warga negari Indonesia nyumerepi menawi kita sedaya yaiku bangsa ingkang memiliki adat kewetanan ingkang klintu satunggal ciri gadhah budaya sopan santun. Sampun saprayoginipun kita sedaya sanguh memiliki uga mengaplikasikan sikap niki dipunlebet kegesangan kita sedaya. Dipunpundi kamawon kita sedaya wonten, njeng napa kamawon uga kaliyan sinten kamawon. Tirah - tirah kita sedaya dipunriki dados tiyang ingkang berpendidikan.

Nanging sairing ewah - ewahan jaman, budaya sopan santun soyo ilang amarga pengaruh budaya kilen. Dados tuladha memudare sikap sopan santun ing lingkungan sekolah, siswa siswi ingkang medal lebet ruangan tanpa ngucapake salam, memotong wicantenan (kala eneng rencang ingkang saweg mengemukakan pamanah), pitaken tanpa mengacung tangan tirah - tirah rumiyin, lan mabeni wicanten guru kaliyan tembung - tembung ingkang boten sae.

Saestu, tiyang ingkang sopan nyobi langkung kathah mireng uga langkung ngaosi pamanah rencang mbasi pamanah punika sanes. Sikap sopan santun ingkang leres piyambakipun langkung menonjolkan pribadi ingkang sae uga ngabekti sinten kamawon. Menopo malih ngeling siswa sedaya sekolah ing madrasah ing pundi masyarakat langkung mengenal image siswa sedaya dados generasi ingkang berakhlak sae, sopan uga santun.

Dening mergi punika, awiti saking samangke siswa renungkan uga intropeksi diri menapa siswa sampun duweni sopan santun nopo dereng. Kaliyan duweni sikap sopan santun mila kita sedaya sedaya badhe dipunrenakaken, ing regikaken mawi dipunbektosi sedaya tiyang.

Samanten ingkang sanguh ibu kantosaken. Ibu akhiraken.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 5 1