Jawabanmu

2014-01-04T07:59:06+07:00
Amtsal al-Musharahah, ialah yang di dalamya dijelaskan dengan matsl atau sesuatu yang menunjukkan tasybih. Amtsal kaminah, yaitu yang ada di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafal-lafal tamtsil (pemisalan) tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Amtsal Mursalah ialah kalimat-kalimat yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafal tasybih tetapi dapat dipergunakan untuk tasybih.

1 1 1
2014-01-04T08:52:58+07:00
Amtsal adalah kalimat yang dibuat orang untuk memberikan kesan serta menggerakkan hati nurani, yang apabila didengar terus dapat menyentuh bagian hati yang paling dalam.
Sedangkanpengertian Al-Qur’an secara terminologi menurut Drs. Rosihon anwar, M.A.g beliau berkata bahwasanya ilmu amtsal Al-Qur’an adalah ilmu yang menerangkan perumpamaan Al-Qur’an, yakni menerangkan ayat-ayat perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran.
Amtsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat sertamempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasybih atau punperkataan bebas (lepas, bukan tasybih).