Jawabanmu

2014-09-04T22:20:53+07:00
Undak Usuk Atawa Nu disebut tatabasa Dibagi Jadi 3 nyaeta :
1. Basa Kasar
2. Basa Loma
3. Basa Hormat

Nu dimaksud basa kasar Nyaeta Basa Nu disebutkeun Na teh Sato - Sato Atawa Jelema Nu Keur Ambek
Basa Loma Dilarapkeun Ka Jalma Atawa Babaturan Nu Geus Loma(Akrab)
Basa Hormat Dilarapkeun Ka Jalma Anu Pantes ( Meujeuhna ) Dihormat Atawa Diajenan.
Basa Hormat Dipasing pasing Jadi :
1. Hormat Kasaluhureun conto : Tuang,Sumping,Kulem
2. Hormat Kasasama Atanapi Nu Teu Acan Loma conto:neda,dongkap,mondok

Tujuan Ayana Tatabasa atawaa Tatakrama Basa Sunda Teh Nyaeta Aya Nusanes Pikeun Silih Hormat. Tah Kukituna Omongan Kakaran Disebut Hormat Upama Dibarengan Ku :
1. Lisan(Kecap)
2.Pasemon
3.Rengkuhjeung Peta
4. Lentong