Lemeskeun kalimah ieu!
1. Bapa kuring resep ngukut sasatoan
2. Urang kudu bisa ngajaga kalestarian alam
3. Kuring rajin maraban ingon-ingon
4. Gigireun imah kuring aya kandang hayam
5. Kuring keur meresihan kandang japati

1

Jawabanmu

2014-09-04T21:41:14+07:00
1. bapa abdi resep ngangon sasatoan
2. urang kudu bisa ngajaga kalestarian alam
3. abdi rajin maraban ingon-ingon
4. gigireun bumi abdi aya kandang hayam
5. abdi nuju mersihan kandang japati
1 1 1