1. apakah yang dimaksud dengan pandangan hidup?
2. jelaskan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara!
3. jelaskan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!
4. jelaskan arti penting pandangan hidup bagi bangsa indonesia!

1

Jawabanmu

2014-09-04T19:36:14+07:00
2.pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia juga mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap,kuat,dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain dengan jalan hukum.Pancasila sebagai dasar negara berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.
  Jadi,kedudukan dan fungsi pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara.