1. tembung sing kalebu tyladhane tembung lingga, kajaba
a. tuku
b. mangan
c. tamba
d. pangan

2. tembung sing kalebu tembung andhahan, kajaba
a. dakpangan
b. kokgawa
c. disuwek
d. lungguh

3. tmbung sing kang kalebu rimbag rangkep dwipurwa yaiku
a. leluhur
b. bocah bocah
c. cekat ceket
d. ceculuk

4.tembung kang kalebu rimbah rangkep dwilingga salin suara yaiku
a. bola bali
b. leluhur
c. omah omah
d. mbeguguk

5.tmbung kang kalebu rimbag rangkep dwiwasana yaiku
a, jedhindhil
b. cekakak
c. cengenges
d. ndhengangak

6. pangrimbage tembung andhahan kang karana kacambor tuladhane yaiku
a. wira wiri
b. bocah bocak
c. randhal royal
d. mongan mangan

7. tuladha pangrimbage tembung andhahan kang karana kawancah kajaba
a. lunglit
b. pakdhe
c. paklik
d. nagasari

2

Jawabanmu

2014-09-04T19:00:33+07:00
1. a
2.d
3.b
4.a
5.b
6.d
7.d

semoga bermanfaat
6 4 6
Jawaban paling cerdas!
2014-09-04T19:07:57+07:00