Jawabanmu

2014-09-04T18:43:11+07:00
Pada sila pertama: a.mengakui adanya Tuhan YME
                            b. menolak paham ateisme.
pada sila kedua: a menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
                         b.mengembangkan sikap tenggang rasa
pada sila ketiga: a. menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa
                         b. ancaman 1 wilayah adalah ancaman bagi secara keseluruhan
pada sila keempat: a.pengembangan demokrasi pancasila
                             b. mengutamakan musyawarah mufakat
pada sila kelima: a. dikembangkan demokrasi ekonomi
                         b.mengutamakan kegotong royongan