Jawabanmu

2014-09-04T16:23:00+07:00
1.asosiasi atau perumpamaan
2.metafora
3.personifikasi
4.alegori
5.simbolik
6.metonimia
7.sinekdok
8.simile
2014-09-04T16:23:27+07:00
Asosiasi,metafora,personifikasi,alegori,simbolik,metonimia,sinekdok.,simile
1. Asosiasi : melukiskan suatu keadaan dengan membandingka terhadap keadaan lain yang menimbulkan suatu asosiasi yang sama dengan benda tersebut sehingga lebih jelas
Contoh: Wajahnya cantik bagaikan bulan purnama
2. Alusio : gaya bahasa perbandingan dengan mempergunakan ungkapan-ungkapan, peribahasa, atau sampiran pantun yang sudah lazim dipergunakan orang
Contoh: Makan hati saya melihat tingkahmu
3. Litotes : gaya bahasa yang melukiskan keadaan sesuatu dengan menyatakan kea