Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-09-04T14:17:16+07:00
Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilalamin wassolatu wassalamu'ala asrofil ambiya iwal mursalin wa'ala alihi wasohbihi ajmain 'amma ba'du.

Payaibadalloh ittakullah hakkotukotihi walatamutunna illa waantummuslimun.

Asyhaduallaillahaillallah waasyhaduanna muhammadarrosullulloh.

Allahumasholli 'ala sayidina muhammad wa'ala ali syaidina muhammad.

Robbisrohlisodri wayasirli amri wahlul ukdatammillisani yafkohu kauli.

Puji syukur urang panjatkeun ka hadirat illahi robbi, bahwasana urang teh tiasa keneh kempel di ieu masjid dina rangka ngalaksanakeun solat juma'ah.

Simkuring teu bosen-bosen ngawasiatkeun bahwa urang sadaya teh kedah ningkatkeun kadar katakwaan sareng kaimanan urang, ku cara ngalaksanakeun sagala perentahna tur ngajauhan sagala anu dilarangna.

Di luhureun mimbar ieu, simkuring bade nepikeun materi ngeunaan "sikap tercela dina kahirupan sapopoe".

Para hadirin sidang jumaah anu mulya.

Sipat tercela teh nyaeta sipat anu goreng-goreng, atawa tiasa oge disebat sipat mazmumah. Sipat ieu jumlahna aya lima.

Kahiji, nyaeta sipat ananiyah. Sipat ieu teh ngandung harti egois atawa leuwih mentingkeun kahirupah sorangan tibatan kahirupan jalma sejen. Sipat ieu teh kedah urang jauhan, ku sabab urang mah kaasup makhluk sosial. Misalna, jalma beunghar anu tara mura-mere ka pakir miskin jsb.

Kadua, nyaeta sipat hasad. Hasad teh hartina iri dengki atawa teu resep ningali kabagjaan kahirupan jalma sejen. Sipat ieu oge kedah urang jauhan, ku cara neguhkeun iman urang sareng sadar bahaya tina sipat hasad.

Katilu, nyaeta sipat gadab. Gadab hartina gampil ngambek atawa gampil kasinggung. Lamun urang ngabogaan sipat ieu, urang teh kedah gera-gera ninggalkeun ieu sipat, kunaon? kusabab, bahayana loba, salah sahijina nyaeta nimbulken rupi-rupi panyakit ka diri urang. Cara ngaleungitkeun ieu sipat nyaeta, urang kedah getol wudhu, sabab setan mah teu resep ka nu jalma nu osok wudhu.

Kaopat, nyaeta gibah. Gibah hartina ngagunjing, atawa ngomongkeun kakirangan, kagorengan, atawa aib ti jalma sejen. Rosululloh nyatakeun gedena bahaya gibah tina sabdana nyaeta "Jauhan gibah, sesungguhna gibah teh leuwih bahaya ti zina".

Kalima, nyaeta sipat namimah, atawa ngadu domba. Sipat ieu teh dibogaan kujalma anu osok ngadu domba dua jalma/kelompok, ambeh nimbulkeun permusuhan. Bahaya tina sipat ieu nyaeta nimbulkeun permusuhan, kakacauan dina kahirupan di masyarakat.

Ayeuna mah, mangga urang introspeksi diri urang, geura tobat, sareng ngajauhan sipat anu lima bieu, ambeh urang kahindar tina sagala rupi-rupi dosa sareng azab di naraka.

Sakieu wae materi anu tiasa ku simkuring dugikeun, lamun aya kalepatan punten dihampura.

Robbana atina fiddunya hasanah wafil aakhiroti hasanah waqina azabannar.

Subhana robbika robbil ijati amayasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirrobbil 'alamin.

Wabillahi taufik walhidayah.