Pertanyaan di bawah ini jawablah dengan menggunakan bahasa krama

1. kepriye anggonmu matur menawa arep pamit menyang mburi (kamar mandi )
2.kepriye anggonmu matur yen didhawuhi njupukke kacamatane pak/bu guru ing kantor?
3.kepriye anggonmu matur menawa kowe mbalakake buku ing gurumu?1

Jawabanmu

2014-09-04T11:41:10+07:00
1. punten bade nderek dateng wingking.
2. inggih bu/pak.
3. punten bu, kulo bade mbalekaken buku ingkang sampun di ampil