Jawabanmu

2014-02-24T19:30:58+07:00
最好是只是朋友,只是朋友,只是沒有最好的朋友
2014-02-24T19:31:04+07:00
"Zuì hǎo shì zhǐshì péngyǒu, zhǐshì péngyǒu, zhǐshì méiyǒu zuì hǎo de péngyǒu “