Jika suatu keputusan telah diambil,baik melalui musyawarah maupun suara terbanyak, sikap kita seharusnya adalah..
a. menerima hasil keputusan dengan pertimbangan tertentu
b. menghargai hasil keputusan walaupun ada beda pendapat
c. menerima keputusan karna menggunakan kepentingan umum
d. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab

2
B. menghargai hasil keputusan walaupun ada beda pendapat

Jawabanmu

2014-09-03T20:17:34+07:00
2014-09-03T20:18:38+07:00
C.menerima keputusan karne kepentingan umum