Jawabanmu

2014-02-24T19:03:02+07:00
F=m.a⇒a=perlambatan
8000=2000*a
a=4m/s^2

t= (v₁-v₀)/a
t=(16-0)/4
=4s

s=v₀*t-1/2*a*t^2
=16*4-1/2*4*4^2
=64-32
=32m
Vo itu apa ?
kecepatan awal
terima kasih yah
ok, sma"