Jawabanmu

2016-11-12T17:25:49+07:00
Wong tuwa marang anak nggunakake ngoko.
Anak marang wong tuwa nggunakake krama alus.
Ora kena diwalik. Anak nggawe ngoko marang wong tuwa salah.

Anak : Pak, kula mbenjing badhe nyambut damel dhateng luar kutha.
Bapak : Alhamdulillah, menawa kowe oleh prakaryan. Tapi ana ngendi kerjomu?
Anak : Dhateng Solo, pak. Doanipun nggeh, pak, bu.
Ibu : Slamet-slamet wae yo, le. Sukses kerjone. Aja nyusahne bapak lan ibumu iki.
Anak : Nggeh bu, kula nggeh sebulan kaping setunggal mantuk.

Sesoke...

Anak : Pak, bu. Kula bidhal rumiyin nggeh.
Bapak, Ibu : Iyo, le. Ati-ati!
1 5 1