Jawabanmu

2014-09-03T19:18:28+07:00

jawaban a= (3 akar 7 + 3 akar 3): 4 ATAU 3 per 4 akar 7 + 3per 4 akar 3
b= (6 akar 11 + 6 akar 4) : 6