Andhap asor,angkara murka,adi luhung,atut runtut ,ayem tentrem, bagus waras,baya pakewuh,bibit kawit ,blaka suta,bujana andhawira ,campur aduk,candhik ala ,darma bekti ,edi peni,gagah prakoso ,gilir gumanti,ewuh aya,kabur kanginan, lila legawa,dhawuh pangandhika

2

Jawabanmu

2014-09-03T17:05:53+07:00
Tembung iku kelebu tembung saroja
apakah membantu?
2014-09-03T18:59:16+07:00