Jawabanmu

2014-09-03T16:06:17+07:00
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

pelanggaran :
       Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama
       Perusakan tempat-tempat ibadah
       Perilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda
       Tidak menghormati perbedaan beragama
       Munculnya aliran-aliran sesat
       Fanatisme yang bersifat anarki
       Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama
2014-09-03T16:07:07+07:00
Makna yang terkandung dalam sila pertama pancasila adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghargai agama lain. contoh pelanggarannya adalah menghina atau merendahkan agama lain