Diketahui titik a:3,2 b:3,-6 c:-5,2
A:jika di buat garis yg melalui titik A dan B,
bagai manakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu x dan sumbu y.
B:jika di buat garis yg melalui titik A dan B, bagai manakah kedudukan garis tersebut sumbu X dan sumbu Y
C:jika di buat garis yg melalui titik B dan C, bagai manakah kedudukan garis sumbu X dan Y

1

Jawabanmu

2014-09-03T15:41:28+07:00
A= TEGAK LURUS DENGAN SUMBU Y B=TEGAK LURUS DENGAN SUMBU Y C= MIRING