Geguritan 'palestina'
ludira keringet jejogedan
tegese :.......
mimis bedhil lan bom dadi kidung
tegese :......
tan peduli lemah iki suci
tegese :.......
panggonan wahyu-wahyu saka langit
tegese ;.......
urip lan ngrembaka dadi pusering donya
tegese :........

1

Jawabanmu

2014-02-24T07:27:26+07:00
Ini bahasa sunda atuh, tentang gejolak palestina ya ?