Jawabanmu

2014-02-23T23:50:44+07:00
Pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif(pembiayaan modal dan pembiayaan investasi)
4 4 4
trimakasih :D
sip sip
jual beli (murabahah)
sewa-menyewa (ijarah)
sewa beli (ijarah muntahia bit tamlik)
bagi hasil (mudharabah atau musyarakah)
penitipan (wadiah)
mewakilkan (wakalah)
penjaminan (kafalah)
anjak piutang (hiwalah)
pegadaian (rahn)
pinjam-meminjam (qardh)