Ukara ing ngisor iki uwahane dadi ngoko alus, krama lugu, krama inggil :
a. Saben dina aku mulih jam limo sore
b. Sapa sing arep mulu menyang kuta?
c. Kabeh tamu kudu mangan sega
d. Wis jam pitu kowe kok durung teko?
e. Menawa durung weruh kudu takon

1

Jawabanmu

2014-02-26T20:07:15+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Mboh yo nek salah
a) saben dina kula balik jam gangsal sonten (ngoko alus)
    saben dinten kula wangsul jam gangsal sonten (krama lugu)
b)sinten ingkang badhe dherek wonten kuta? (krama Inggil)
   sinten ingkang badhe melu menyang kuta? (ngoko alus)
c)sedaya tamu kedah dahar sega (krama lugu)
d) wis jam pitu sampeyan kok dereng teka? (ngoko alus)
e) menawi dereng mersa kedah tanglet (krama inggil)
4 3 4