Lingkaran yang berpusat di O mempunyai jari-jari 7 cm,titik A terletak di luar lingkan dengan OA =25 cm,melalui titik A dapat dibuat garis singgung dengan titik singgung B dan C.

Tentukan sketsa garis singgung tersebut

1

Jawabanmu

2014-02-23T16:49:35+07:00
...................................................