Ukara ing ngisor iki owah ana dadi basa krama lugu, krama alus, lan ngoko alus.
1. wis jam pitu awakmu kok durung teko?
2. kabeh tamu kudu mangan sega
3. sapa sing arepe melu menyang kuta?
4. saben dina aku mulih jam lima sore
5. kowe opo wis weruh omahku?, yen wis weruh ayo dolan nang omahku

terima kasih °_°

1
itu bahasa jawa ya
iya,kenapa?

Jawabanmu

2014-02-23T17:09:45+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
1. krama lugu = mpun jam pitu sampeyan kok dereng dugi ? krama alus = sampun jam pitu panjenengan kok dereng rawuh ? ngoko lugu = wis jam pitu awakmu kok durung teko ? 2. krama lugu = sedaya dhayoh keda nedha sekul krama alus = sedaya dhayoh keda dhahar sekul ngoko lugu = kabeh tamu kudu mangan sega. 3. krama lugu = sinten ingkang badhe ndherek datheng kuta ? krama alus = sinten ingkang badhenipun tumut datheng kuta ? ngoko lugu = sapa sing arepe melu menyang kuta ? 4. krama lugu = saben dinten kula mantuk jam gangsal. krama alus = saben dinten kawula kondur jam gangsal. ngoko lugu = saben dina aku mulih jam lima. 5. krama lugu = sampeyan napa sampun priksa griya kula ?, menawi sampun priksa mangga dolan ing griya kula. krama alus = panjenengan menapa sampun sumerep dalem adalem ?, menawi sampun sumerep sumangga ameng wonten dalem adalem ? ngoko lugu = kowe opo wis weruh omahku ?, yen wis weruh ayo dolan nang omahku.
21 4 21