Tolong yaa bantuin aku,ini PRku tolong kasih jawabannya yaa dikumpulin besok .. Makasi ..
1.Tentukan Hasil Perkalian Bentuk Aljabar berikut:
a.-3(a-2b)
b.4a²(-a+2b)
c.-P²(P²-3P)
d.½(4x6y)
2.Jabarkan bentuk perkalian berikut berikut dengan distributif/skema:
a.(2x-3)(x+5)
b.(3x-y)(x+y)
c.(-3-P)(5+P)

2

Jawabanmu

2014-09-02T18:26:13+07:00
A. -3a+6b
b.  - 4a^{3}  +  8a^{2} b
c. - 4p^{4} + 3p^{2}
d. 2x.3y

a.  2x^{2} + 10x - 3x -15
 2x^{2} + 7x -15
b.  3x^{2} + 3xy - xy -  y^{2}
  3x^{2} + 2xy -  y^{2}
c. -15 - 3p - 5p -  p^{2}
 -15 - 8p -  y^{2}
2014-09-02T18:29:22+07:00
1. a. -3(a-2b)
    -3a+6b
   b. 4a²(-a+2b)
    -4a³+8ab
    c. -p²(p²-3p)
    -p⁴+3p³
   d. 1/2(4x6y)
    2x3y

2. a.(2x-3)(x+5)
       2x²-3x+10x+2
       2x²+7x+2
    b. (3x-y)(x+y)
        3x²-xy+3xy-y²
         3x²+2xy-y²
    c. (-3-p)(5+p)
        -15-5p-3p-p²
         -15-8p-p²