Logam P mempunyai luas 1 m² dengan suhu sebesar 27 derajat celcius. Pak Rudi membakar logam tersebut didalam tungku hingga suhunya menjadi 423K. Jika α bernilai 1,8 x 10⁻⁵/derajat celcius, luas logam setelah mencapai suhu 423K adalah ... m²

1

Jawabanmu

2014-02-23T14:47:07+07:00
Ao=1 mpersegi
detaT=150-27=123'C
423,k=150'C
alfha=1,8*10pngkt-5
At=?
betha=2*alfaha
         =2*1,8*10pngkt-5
         =3,6*pngkt-5
At=Ao(1+betha*deltaT)
   =1(1+0,000036*150)
   =1(1+0,0054)
   =1(1,0054)
   =1,0054 m persegi
Optionnya : A. 1,004428 B. 1,014428 C. 1,44280 D. 1,244280 E. 1,432800 . Jawaban yg lebih tepat yang mana ka? Terima kasih
maaf yaa, saya salah tulis yg benar . At=1(1+0,000036*123) =1(1+0,004428) =1(1,004428) =1,004428 jadi jwbannya A
Iya kak. Makasih