Ichi, ni, san ,yon, go, roku, nan, hachi, kyu, ju
nana
Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju
ichi, ni , san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, juni, jusan, juyon, jugo, ju roku,junana, juhachi, jukyu,

Jawabanmu

2014-09-02T16:34:29+07:00
Ichi..ni...san...yon...go...ruko
..sichi...hachi...kyu...