Jawabanmu

2013-12-30T15:01:55+07:00

Diketahui

R “total” = 4 Ohm
R”Hambatan dalam” = 0.5 Ohm
V= 9 Volt
Jawaban
I = V/(R+nr)
I= 9/(4+0.5)


I=0.5 Ampere

Jawabanya 0.5 Ampere

2 3 2
2013-12-30T18:59:03+07:00
Diket
R total=4ohm
R hambatan =0,5ohm
V=9 volt
ditanya
I=...?
penyelesaian
I=V/(R.nr)
I=9/4.0,5
I=4,5