Jawabanmu

2014-09-02T13:23:44+07:00
Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas empat baris yang bersajak bersilih dua-dua yaitu berpola ab-ab dan tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a, dan biasanya tiap baris terdiri atas empat perkataan. Dua baris pertama disebut sampiran, sedangkan dua baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis

Syair adalah puisi lama atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama aaaa, keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair
2014-09-02T13:24:24+07:00
Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas empat larik dan berima a-b-a-b.

syair adalah puisi lama ang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik atau baris, yang berakhir dengan bunyi yang sama