Jawabanmu

2014-09-02T10:10:42+07:00
Sila 1:- Bangsa Indonesia menyatakan Kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa- Hormat menghormati dan berkerja sama antara pemeluk agama- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama
Sila 2:- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan- Gemar malakukan kegiatan kemanusiaan- Berani mambela kebenaran  dan keadilan
Sila 3:- Rela berkorban untuk kepentingan negara- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
Sila 4:- Musyawarah untuk mancapai mufakat- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil  musyawarah- Melaksanakan hasil keputusan musyawarah
Sila 5:- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban- Menghormati hak orang lain- Suka memberi pertolongan kepada orang lain
2 1 2