Gambarlah titik P(-4,3),Q(6,-3),R(-5,-4),S(5,4), dan T(-3,0) pada bidang koordinat kemudian tentukan:
A.titik-titik tersebut yang berada masing-masing di kuadran I,II,III,dan IV,
B.jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X,
C.jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu Y.

2

Jawabanmu

2014-09-01T20:48:45+07:00
A.kuadran 1 =s
  kuadran 2 = p
  kuadran 3= r
  kuadran 4 = q
b. p = 3
   q = 3
   r = 4
  s = 4
  q = 0
c. p = 4
   q = 6
   r = 5
  s = 5
  t = 3
Mksih bngeeeeeeeeeeeeettt . hehe gg ada gambar.a kaq?? Hehe
2014-09-01T21:06:39+07:00
A. kuadran I : S
kuadran II : P & Q
kuadran III : R
kuadran IV : tdk ada
B. P = 3 satuan keatas
Q = 6 satuan keatas
R = 4 satuan kebawah
S = 5 satuan keatas
T = 0
C. P = 4 satuan kekiri
Q = 3 satuan kekiri
R = 5 satuan kekiri
S = 4 satuan kekanan
T = 3 satuan kekiri
Maaf kalau salah :-D