Contoh karangan tentang kegiatan sehari-hari dalam bahasa jepang beserta tulisan hiragananya ya?

1
saya gk peduli dgn poin saya, yg penting tugas saya trselesaikan
betul"
gue udah nih hiragana sama latiNnya tapi ada org yg jawab pertanyaan ini ngasal cuma mau dapet point
iya ati-ati..uda pengalaman saya
jahatttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Jawabanmu

2014-02-22T17:40:33+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Watashi no Ichinichi
Watashi wa seito desu. Asa kara hiru made benkyoushimasu. Yasumi wa nichiyoubi desu. Asa, 5ji ni okimasu sorekara oinori o shimasu. Ha o migakimasu sorekara mizu o abimasu. Maiasa, gohan o tabemasu sorekara mizu o nomimasu, onaka ga ippai!. Demo, watashi wa beddo de nemasen, 7ji ni ankotto de gakkou e ikimasu. 7ji 15fun ni gakkou e kimasu. Gakkou no naka ni kyoushitsu ya toshokan nado ga arimasu. Watashi wa SMKN 1 no elind 2 no juuichinensei desu. Kyoushitsu no naka ni 30nin ga imasu. Watashi wa suugaku ga suki desu, tanoshii desuyo. 12ji ni oinori o shimasu. 7ji han kara 3ji made gakkou de benkyoushimasu. 3ji 15fun ni uchi e kaerimasu, tsukaremasune! sorekara oinori o shimasu. 3ji han kara 6ji made inta-neto- o shimasu. Inta-neto- no naka ni facebook ya twitter nado ga arimasu. Facebook to twitter ga suki desu. Toki doki bideo o mimasu. 6 ji ni oinori o shimasu. Onaka ga tsukimasu kara bangohan o tabemasu 7ji ni shukudai o shimasu. Shukudai ga takusan ga arimasu. 9ji made bengkyoushimasu sorekara uta o kikimasu. Aaah, nemui desune. 10 ji ni ha o migakimasu sorekara nemasu. Oyasuminasai


わたしのの一日いない
わたしのWAのセイトのデス。アサカラ昼はbenkyoushimasuを作った。やすみWA nichiyoubiデス。 ASA、 5ji NI okimasuそれからoinori O湿します。ハ· O migakimasuそれから水のO abimasu 。 Maiasa 、ご飯O tabemasuそれから水のO nomimasu 、大中のGAいっぱい!デモ、わたしワシントンbeddoデnemasen 、 7ji NI ankottoデ·学校のE行きます。 7ji 15fun NI学校のE沸きます。何那珂NI教室屋NADOのGA !でありを书馆ない学校の。わたしWA SMKN 1無elind 2 NO juuichinenseiのデス。教室那珂NI 30nin GA今須ません。わたしWA数学がすきデス、たのしいdesuyo 。 12JI NI oinori O湿します。 7jiハンカラ3jiは学校のデbenkyoushimasuしました。 3ji 15fun NIウチE kaerimasu 、 tsukaremasune !それからoinori O湿します。 3jiハンカラ6jiはINTA -ネト-O湿した。 INTA -ネト - 何那珂ニッケルのFacebook屋NADOのGA !でありさえずりん。 FacebookはGAのすきデスをTwitterへ。トキどきbideo O込みます。 6 JI NI oinori O湿します。大中GA tsukimasuカラbangohan O tabemasu 7ji NI宿題O湿します。宿題GA takusan GA !であり。 9jiはbengkyoushimasuそれから歌O kikimasuた。あぁ、ねむいのdesune 。 10 JI NIヘクタールO migakimasuそれからnemasu 。おやすみなさい..
7 3 7