Jawabanmu

2014-09-01T20:36:37+07:00
Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake gegayuhanku
Ora ana wektu kanggo nyenengake atiku
Nanging semangatku nyagak sinau
Aku sinau sedina-dina
Tansah ngestokake dhawuhe wong tuwa
Tak desak kabehing gada
Aku kudu entuk juwara
Oooh… Gusti
Paringana ridho awak mami
Supaya aku sesuk bakti negri
Murakabi mring sesami
Oooh.. abot kaya ngene angele
Nanging aku kudu bisa nelakake
Kanggo ngimbangi rekasane wong tuwa
Bapak, Ibu ben lega atine
Putrane bisa kabul gegayuhane