Yang dimaksud dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan didalam masyarakat. Perkataan hokum perdata dalam artian yang luas meliputi semua hokum privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Jawabanmu

2014-02-22T09:29:04+07:00
Hukum perdata adlah hukum yang tertuju pada diri sendiri atau individu
2014-02-22T11:05:20+07:00
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat