Mengapa ketika kita melihat benda di udara dari dalam air, benda itu kelihatan lebih jauh ?
a. indeks bias air lebih kecil dari pada indeks bias udara
b. indeks bias air lebih besar dari pada indeks bias udara
c. laju cahaya di udara lebih kecil dibandingkan di air
d. permukaan air datar
e. memandangnya secara tegak lurus

2

Jawabanmu

2014-02-22T07:08:46+07:00
b. indeks bias air lebih besar dari pada indeks bias udara
2014-02-22T07:15:36+07:00
B. fhdhsjhctsgigjyifisgjmdudgjstjcgjshi