Jawabanmu

2014-09-01T19:16:14+07:00

s = 10 km = 10000 m
v = 20 m/s
s = v.t
t = s/v
t = 10000m / 20 m/s = 500 s = 8 1/3 menit
2014-09-01T19:17:04+07:00
10 km= 10000 m
maka t= 10000/20
t=500 s
t=500/60 menit
t=50/6 menit
t=25/3 menit
itung sendiri lanjutannya :v