Jawabanmu

2014-09-01T19:04:24+07:00
2014-09-01T19:17:42+07:00
2,15 = 2 \frac{15}{100}
       = 2 \frac{3}{20}
       =  \frac{43}{20}

2,5 = 2 \frac{5}{10}
      = 2 \frac{1}{2}
      =  \frac{5}{2}

0,25 =  \frac{25}{100}
       =  \frac{1}{4}