1.hubungan sila-sila dalam pancasila
2.nilai ketuhanan yg maha esa
3.nilakemanusiaan yg adil dan beradab
4.nilai persatuan indonesia
5.nilai kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
6.nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

2

Jawabanmu

2014-09-01T16:50:04+07:00
Kelima sila pada pancasila saling menjiwai dan di jiwai kecuali sila ketuhanan yang tidak di jiwai dan sila keadilan sosial yang tidak menjiwai....
2014-09-01T16:59:32+07:00
1. Sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melandasi dari sila pertama dengan sila yang lainnya.