Jawabanmu

2014-09-01T16:04:56+07:00
A =53
v0 = 50m/s

t.ymax= v0sina / g
       = 50.sin53 / 10
       = 50.(0.79......) / 10
  = 39.9...../10
 = 3.993177 s