Jawabanmu

2014-02-21T18:39:27+07:00
Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam cerpen itu sendiri seperti tema,alur, tokoh dan lain lain.
2014-02-21T18:39:32+07:00
unsur Intrinsik Cerpen Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam cerpen itu sendiri.
- tema
- penokohan
- latar
- sudut pandang
- alur
- amanat