Jawabanmu

  • Qani
  • Gemar Membantu
2014-09-04T20:19:58+07:00
Contoh Paguneman Jeung Babaturan
Omod : “Dén urang maén panggal yu?”
Dédén : “ké heula Mod, Uing rék ngala cai heula ka sumur.”
Omod : “Ngala cai jeungeun kukumbah lain, Dén?”
Dédén : “heueuh, itu di dapur loba kumbaheun.”
Omod : “Hayu lah Uing ngabantuan, méh téréh ngala caina.”
Dédén : “Nya hayu atuh, ari manéh da’ek mah Mod.”
Omod jeung Dédén marangkat ka sumur nu aya di tukangeun imah Dédén.
     
Contoh Paguneman Jeung Saluhureun
Adin : “Kang Déni bade kamana?”
Déni : “Rék ka warung meuli obat.”
Adin : “saha nu teu damang, Kang?”
Déni : “Pamajikan akang, Din. Rada harééng awakna.”
Adin : “Ooh, nya sing énggal damang atuh , kang.”
Déni : “Haturnuhun pangdo’ana Din.”
Adin : “Sawangsulna, Kang.”
3 3 3