Jawabanmu

2014-02-21T17:01:22+07:00
Sedang untuk sudut 0 dan 90 lebih mudah diingat, yaitu:Sin(0) = 0
Cos(0) = 1
Tan(0) = 0
Sin(90) = 1
Cos(90) = 0
Tan(90) =tak hingga

2014-02-21T17:02:50+07:00
menghapal sin cos, tg?? 
mudah , baca ini : 
1. Sudut (90 - a) 

sin (90 - a) = Cos a 
Cos (90 - a) = sin a 
tan (90 - a) = cot a 

2. Sudut (90 + a) 

sin (90 + a) = Cos a 
Cos (90 + a) = - sin a 
tan (90 + a) = - cot a 

3. Sudut (180 - a) 

sin (180 - a) = sin a 
Cos (180 - a) = - Cos a 
tan (180 - a) = - tan a 

4. Sudut (180 + a) 

sin (180+a) = -sina 
Cos (180 + a) = - Cos a 
tan (180 + a) = tan a 

5. Sudut (270 - a) 

sin (270 - a) = - Cos a 
cos (270 - a) = - sin a 
tan (270 - a) = ctg a 

6. Sudut (270 + a) 

sin (270 + a) = -cos a 
cos (270 + a) = sin a 
tan (270 + a) = - cot a 

7. Sudut (360 - a) 

sin (360 - a) = - sin a 
Cos (360 - a) = Cos a 
tan (360 - a) = - tan a 

8. Sudut (360 + a) 

sin (360 + a) = sin a 
Cos (360 + a) = Cos a 
tan (360 + a) = tan a 

9. Sudut Negatif 

sin (-a) = - sin a 
Cos (-a) = Cos a 
tan (-a) = - tan a 

Sudut negatif dihitung searah dengan jarum jam. 
Tanda pada sudut negatif sesuai dengan tanda pada kuadran ke IV. 
Sudut (180 ± a) ; (360 ± a) ® FUNGSI TETAP, tanda sesuai dengan kuadran 
Sudut (90 ± a) ; (270 ± a) ® FUNGSI BERUBAH, tanda sesuai dengan kuadran